Arpa ve Buğday Hasadından Sonra Anıza 2. Ürün Pamuk Ekimi


ARPA ve Buğday Hasadından Sonra Anıza 2. Ürün Pamuk Ekimi

Coğrafi konum itibariyle bölgemizin ideal pamuk bölgesi olmaması nedeniyle , vegatasyon süresi ( ekim tarihinden hasat zamanına kadar geçen süre ) 140-160 gün olan pamuk çeşitlerinin ekilmesi durumunda , ekim ve pamukların çıkış döneminde hava koşullarının olumsuz seyretmesi , pamuk tarlalarında bozulmalara ve yeniden ekimlere neden olduğu gibi zirai mücadele sayısının artmasına ve dolayısıyla ilaçlama masraflarının artmasına neden olmaktadır.

Hasat döneminde de yağışların erken başladığı yıllarda kütlü pamukların kalitesinin olumsuz yönde etkileyerek ekonomik kayıpların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Yaşanan bu olumsuzluklar dikkate alındığında arpa ve buğday ekili tarlaların hasadından sonra hiçbir işleme tabi tutulmadan bu tarlalara , Anıza 2. Ürün Erkenci Pamuk Ekimi yapmak , yukarıda bahsedilen olumsuzluları yaşamadan üretim yapma imkanı yaratması nedeniyle çok önem kazanmaktadır.

Arpa ve buğday anızları tarladan kaldırıldıktan sonra toprak işlemesi yapmaksızın , diskli ekim mibzeri ile 2-3 cm derinliğinde dekara 2-4 kg. tohum gelecek şekilde doğrudan ekim yapılmakta ve ekim sonrası tohumların çimlenmesi için tav suyu verilmektedir.

Böylece toprak işleme maliyeti tamamen ortadan kaldırılırken daha yüksek oranda çıkış sağlanmakta ve geleneksel ekime göre 7 – 10 gün önce çıkış sağlanmaktadır.

Çeşit Seçimi :

Ekimden itibaren 1100 gün / derece sıcaklık ünitesinin altında koza açım başlangıcına ulaşan çeşitler ikinci ürün pamuk tarımı için uygundur.

Gübre Uygulaması :

Ekim ile birlikte veya çıkıştan hemen sonra mikroorganizma faaliyetleri ve bitki gelişimi için 5 – 6 kg/da saf azot uygulaması , çiçeklenme dönemi öncesi meyve tutumu ve gelişimi için 5-6 kg/da ilave azot uygulaması uygun görülmektedir.

Sulama :

Taraklama , koza tutumu ve koza olgunlaşma periyotlarında olmak üzere bitki gelişimi için 2 – 3 sulama yapılmalıdır.

Kültürel İşlemler :

Çıkış sonrası seyreltme ve taraklanma döneminde yabancı ot mücadelesi olmak üzere iki çapalama yapılmaktadır.

Hasat :

Bitkiler ekim tarihinden 100-105 gün sonra koza açımı başlamakta , yaklaşık 120-130 günde hasat olgunluğuna ulaşmaktadır.