Kuraklık ve Su Stresine Karşı Alınabilecek Önlemler


KURAKLIK VE SU STRESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

 • Tarlanı tavında işle !
 • Tavı kaçıracak saatlerde toprak işlemesi yapma (mümkünse tarlayı gece işle) !
 • Derin toprak işlemesinden kaçın !
 • Toprağını uygun aletlerle işle (disk-harrow sayısını azalt, merdane tırmık ve kombine aletler kullan) !
 • Ara işlemeyi sık ve yüzeysel yap, nemi muhafaza et !
 • Yüzeysel köklere zarar verme !
 • Gereğinden sık ekimden kaçın !
 • Yabancı ot mücadelesine özen göster, bitkinin ihtiyacı olan suyu yabancı otlara kullandırma !
 • Uygun çeşit (orta geççi) seç !
 • Analize dayalı gübreleme yap !
 • Gübreyi uygun zamanda banda ver !
 • Fazla azot uygulamasından kaçın !
 • İlk sulama zamanını su kaynağına göre doğru tespit et, suyun kısıtlı ise ilk suyu erken verme !
 • Zararlılara karşı tarla kontrolünü sıklaştır,özellikle Kırmızı Örümceğe dikkat et !
 • Bitki büyüme düzenleyicisi uygulamalarında kaçın !

GELECEK YILINDA KURAK GEÇECEĞİ İHTİMALİNE KARŞI ;

 • Hasattan sonra bitki artıklarını kurumadan parçala ve toprağa karıştır !
 • Tarlanı yağışları en iyi depolayacak şekilde sürerek bırak !