Münavebe ve Hasat


MÜNAVEBE VE HASAT

MÜNAVEBE

Toprak verimliliğinin sürekliliğini sağlayabilmek, pamuk üretiminde ortaya çıkan bazı sorunların (yabancı ot, zararlı, toprak yapısındaki bozulmalar) üstesinden gelebilmek ve ekonomik pamuk tarımı yapabilmek için münavebe zorunludur.

HASAT

Pamukta hasat zamanı , bölgelere , ekim zamanına , uygulanan kültürel işlemlere ( sulama , gübreleme vb. ) , bitkilerin hastalık ve zaralılardan etkilenme durumuna ve pamuktan sonra ekilecek bitkinin ekim zamanına göre değişir.Elle pamuk hasadında kozaların % 60 -70 ‘ ının açtığı dönemde başlanmalıdır.Ülkemizde pamuk hasadı bölgelere göre Ağustos – Ekim aylarını kapsayan dönemde yapılmaktadır.Hasadın sonbahar yağışlarından önce bitirilmesi gerekir.Hasat sırasında naylon torba ve gübre çuvalı kulanılmamalı , pamuk bez torbalara konulmalıdır.Toplama esnasında pamukların yabancı madde ile bulaşmamasına özen gösterilmeli ve ıslak olarak toplanmamalıdır.

Hasat işleminin makina ile yapılacağı tarlalarda , son sulamanın genel olarak Ağustos ayının son haftasında yapılması ile sulamanın sonlandırılmaya çalışmasında yarar vardır.

Hasada hazırlık aşamasında kullanılacak olan yaprak döktürücü ve koza açtırıcıların uygulanması ile bilgilerin Kooperatifimizin ziraat mühendisleri ile görüşülerek temin edilmesi ve uygulamaların bu doğrultuda yapılması sağlanmalıdır.