Pamuk Ekimi


PAMUK EKİMİ

Ekim Zamanı
Ekim Yöntemi
Kullanılacak Tohum Miktarı
Ekim Derinliği
Ekim Sıklığı

Ekim Zamanı

Ekim zamanı bölgelere, yörelere, hatta tarladan tarlaya değişir. Pamuk ekimini toprak sıcaklığı belirler. Ekim için en uygun toprak sıcaklığı 18° C dir. Tohum yatağındaki minimum toprak sıcaklığı 15° C nin üzerine çıktığında ve bu sıcaklığın birkaç gün sabit olması durumunda ekim yapılabilir. Bazı yıllar kısa süreli uygun koşullar oluştuğunda erken ekim yapılmakta, Ancak çoğu zaman bu koşulların arkasından serin ve yağışlı günler gelebilmekte ve yeterli çıkış sağlanamayıp tekrar ekim yapmak zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle koşulların stabil hale gelmesi beklenmektedir. Çabuk ısınan tava gelen hafif toprak ekim daha, killi topraklarda ise daha geç yapılabilir.

Bölgemizde pamuk ekimi içi koşullar Nisan ayının ikinci yarısından sonra uygun hale gelmektedir. Ekim işlemi mutlaka 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında bitirilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak ekimlerde % 30 – 50 arasında değişen oranlarda verim kayıpları olabilmektedir.

Ekim Yöntemi

Ekim, hazırlanan tohum yatağının şekline göre düze yada sırtlara yapılabilir. Ülkemizde yaygın kullanılan ekim yöntemi mibzerle sıraya ekimdir.

Kullanılacak Tohum Miktarı

Ekilecek tohum miktarını belirleyen en önemli faktör tohumun çimleme oranı ve havlı ya da havsız oluşudur. Normal koşullarda dekara 5 – 6 kg. havlı veya 2 – 3 kg. havsız tohum yeterli olmaktadır. Çiftçilerimizde çok fazla tohum kullanma eğilimi vardır. Gereğinden fazla tohum kullanımı, ekim sırasında veya ekimden sonra doğabilecek olumsuz toprak ve iklim koşullarına karşı bir nevi sigorta olarak düşünülmektedir. Ancak fazla tohum kullanımı, hem ekonomik açıdan hem de sıklıktan dolayı fidelerin zayıf gelişerek cılız kalmasını sağlamakta ve seyreltme işçiliği maliyetini artırmaktadır.

Ekim Derinliği

Ekim derinliği, ekim zamanına, toprak yapısına ve tav durumuna göre 2 – 7 cm arasında değişir. Normal koşullarda 3 – 4 cm.’ dir.

Ekim Sıklığı

Ekim sıklığı, ekilecek pamuk çeşidinin bitki yapısına (açık ya da kapalı bitki formu), toprağın verimliliğine, kuru ya da sulu tarıma , erken ya da geç ekime göre değişir. Açık bitki tipine sahip çeşitlerde sıra arası ve üzeri daha geniş , kapalı bitki tipine sahip çeşitlerde daha dar tutulmalıdır. Kuruda yapılan yetiştiricilikte, toprak verimliliğinin düşük olduğu topraklarda ve geç ekimlerde daha sık ekim yapılmalıdır. Genel olarak sıra arası uzaklığı 60 – 80 cm , sıra üzeri uzaklığı ise 12 – 20 cm arasında değişmektedir. Hasat işleminin makina ile yapılması durumunda sırt üzeri sıklık 10 cm civarında olmalıdır. Bu mesafelare göre birim alanda 6500 – 11000 arasında bitki bulunmaktadır.