Tarihçemiz


Merhum Adnan Menderes'in Üyelik Belgesi

 • 1860 yılında İzmir – Aydın demiryolunun işletmeye açılmasıyla, Aydın Vilayetinin sosyo ekonomik yapısında gelişmeler başlamış, demiryoluna yakın yerleşim birimlerinde başta İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytin yağı ürünlerinin ticareti hız kazanmıştır. Ticareti elinde bulunduran yabancı tüccarların zenginleşmesiyle Türk Köylüsünün fakirleşmesi aynı tarihlere rastlamaktadır.
 • 1900’lü yıllara gelindiğinde üreticilerin dayanışma çalışmalarının başladığını görüyoruz. İzmir’de İncir Ticareti yapan Fransız Tüccarların 1912 yılında İncir tröstünü kurmasıyla karşı hareket olarak da Kooperatifçilik sayılabilecek örgütlenmeler de başlamıştır.
 • 1913 yılında üreticilerin yaşadığı olumsuzlukların ancak bir Kooperatif çatısı altında birleşerek önlenebileceğini gören Nazmi TOPÇUOĞLU, Kazım Nuri ÇÖRÜŞ, Ahmet SARI ve arkadaşları bu yönde çalışmalar yapmışlar, 21 Ağustos 1915 tarihinde“Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi” kurulmuştur. Bu tarih TARİŞ’in kuruluş tarihi olarak kabul edilmekte olup, bu kuruluş da müstahsil Kooperatifçiliğinde Ülkemizin ilk kuruluşları arasında sayılmaktadır.
 • 1935 yılında çıkarılan 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanununa göre kurulan Kooperatifimizin kuruluş tarihi 1940 olarak tescil edilmesine rağmen ilimizdeki Kooperatif türü örgütlenme çalışmaları yukarıda sözü edildiği gibi daha eski tarihlere uzanmaktadır.Halen 2000 ‘i aşkın ortağı bulunan Kooperatifimiz kurucu ortakları olan,
 • 1 Nolu ortak Etem MENDERES
 • 2 Nolu ortak Neşet AKKOR
 • 3 Nolu ortak Fazıl KÖPRÜLÜ
 • 4 Nolu ortak Zeki BAŞARAN
 • 5 Nolu ortak Sadık AKSARI
 • 6 Nolu ortak Nuri BAYSAL
 • 7 Nolu ortak Rıza BAHŞİ
 • 8 Nolu ortak B.Ali YALIN
 • 9 Nolu ortak Ali DEMİR
 • 10 Nolu ortak Şaban MANTAR, tarafından kurulmuştur.
 • 16 Haziran 2000 tarihinde çıkarılan 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Kapsamında faaliyetini sürdüren Kooperatifimiz Pamuk üreticisi ortakları başta olmak üzere ve diğer üreticilerin ürünlerinin daha iyi şartlarda değerlendirilmesi, mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ilkeleri doğrultusunda “Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” bünyesinde bölgesel kalkınma ve sosyo ekonomik alanda katkılar yapmaktadır.
 • 25 Nisan 2006 tarihinden itibaren “Aydın – Muğla Karayolu 4.Km AYDIN” adresindeki modern İdare Binasında faaliyetini sürdüren Kooperatifimiz, ortaklarından aldığı güçle, yöneticilerinin ve çalışanlarının gayretiyle çağdaş hizmet kalitesini ve gelirlerini daha da artırarak üreticilerin umudu olmaya devam edecektir.