Tarlanın Ekime Hazırlanması

TARLANIN EKİME HAZIRLANMASI

Sonbahar Temizliği

İlkbahar Temizliği

SONBAHAR TEMİZLİĞİ

Tarla Temizliği

Pamuk tarlasının ekim hazırlığı, ön bitki kalıntılarının parçalanarak tekrar toprağa verilmesi ile başlar.Üst üste pamuk ekimi yada mısır gibi sap artığı bırakan bitkilerden sonra pamuk ekimi yapılacaksa , hasattan sonra saplar kesilerek toprak içine gömülür.Organik madde açısından bu tip uygulamalar toprak verimliliğinin korunması bakımından önemlidir.

Dipkazan Çekilmesi

Uzun yıllar boyunca tarımı yapılan toprakların , her yıl aynı derinlikte işlenmesi , yoğun tarla trafiği ve ayrıca drenajı iyi olmayan tarlalarda aşırı sulamalarla Kalsiyum Karbonat ( CaCO3 ) bileşiklerinin yukarı çıkarak belirli bir katmanda birikmesi sonucu toprak sıkışıklığı artmakta ve belirli bir derinliğin altına ” pullu tabanı ” denilen sert bir tabaka oluşturmaktadır.

Pamuk bitkisinin kök gelişimi bu tabaka ile sınırlı kalmakta ve kök gelişimi normal olmamaktadır.Bunun sonucunda bitkiler toprağın alt katmanlarındaki su ve besin maddelerinden yeterince yararlanamamaktadır.

Ayrıca yağmur ve sulama sularının alt katmanlara geçişi engellemekte ve bu suların sert tabaka seviyesinden , drenaj kanallarına akmasına ve yüzey akışı ile kaybolmasına neden olmaktadır.

Diğer taraftan sert tabaka sulama etkinliğinin azalmasına ve kış yağışlarının toprakta depolanmamasına da neden olmaktadır.

Pamuk bitkisinin etkin kök derinliğinin 0 – 90 cm olduğu , su ve besin maddelerini 0 – 180 cm arasındaki toprak tabakasından aldığı düşünüldüğünde , sert tabakanın mutlaka kırılması gerekmektedir.Pamuk tarımında ürün kaybına neden olan bu sert tabakanın 3 – 4 yılda bir dipkazan ( subsoiler ) aleti ie toprağın oldukça kuru olduğu dönemde 90 cm derinliğe kadar çaprazlama olarak kırılması gerekir.

Toprak İşlemesi

Pamuktan sonra yine pamuk ekilecekse , pamuk sapları parçalandıktan sonra pullukla derin bir sürüm yapılarak bitki artıklarının toprağa karışması sağlanır.Ön bitki hububat ise hububat hasadından hemen sonra tarlanın pullukla işlenmesi gerekir.Ayrık ve kaynaş gibi rizomları ile çoğalan yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda , pamuk ekimine kadar 2.ürün tarımı yapılmaması , toprağın yaz döneminde boş kalması bu otlarla mücadele bakımından yararlıdır.

İLKBAHAR TEMİZLİĞİ

İlkbahar hazırlığına ve yörenin iklim ve toprak faktörlerinin uygun olduğu zamanda başlanır.

İlkbahar Toprak İşlemesi

Sonbahar tarla hazırlığından sonra kışın gelişen otların yok edilmesi amacıyla toprak gobledisk , diskharow , kültürvatör veya kazayağı ile işlenir.Gereğinden fazla yapılan toprak işlemesi ekonomik olmayacağı gibi , toprağın fizksel yapısının bozulmasına da neden olacaktır.

Yabancı Ot Uygulaması

Yabancı ot sorunu varsa , son toprak işlemesinden önce uygun olan yabancı ot ilacı ile uygun doz ve zamanda ilaçlama yapılmalı ve arkasından toprağa karıştırılmalıdır.

Ekim Öncesi Gübre Uygulaması

Pamuk ekiminde kombine mibzer ( tohum ve gübre ekebilen ekim makinesi ) kullanılacaksa , uygulanacak azotlu gübrenin yarısı ve fosforun tamamı son toprak işleme öncesi uygulanıp toprağa karıştırılmalıdır.Ekim kombine mibzer ile yapılacaksa , gübre ekimle birlikte uygulanmalıdır.