Yabancı Ot Mücadelesi


YABANCI OT MÜCADELESİ

Yabancı otlar pamuk bitkisinin su, ışık ve topraktaki besin maddelerine ortak olan, hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan ve bazı türleri pamuk hasadını güçleştiren, mücadele edilmediğinde verim azalmasına neden olan bitkilerdir.

Bunlar geniş ya da dar yapraklı olup hayat devrelerini bir ya da çok yılda tamamlarlar. Tek yıllık olanlar tohum ile çok yıllık olanlar ise hem tohum hem de toprak altı organlarından çoğalırlar.

Yabancı otlarla kültürel ve ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Kültürel mücadele, el ve makine çapası ile yapılmalıdır. İlaçlı mücadele, ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç farklı dönemde yapılabilir.

Ekim öncesi uygulanacak ilaçlar ekimden 1-20 gün önce toprağa verilip 5-7 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır. Ekim öncesi ilaçlama ile Horoz ibiği, Semiz otu, Sirken, Sütleğen, Yabani fiğ, Yabani bamya, Hardal, Darıcan, Çatal otu ve Yapışkan otun çıkması tamamen ve kısmen önlenebilmektedir.

Çıkış öncesi ilaç uygulaması ekimden sonraki 24 saat içerisinde toprak yüzeyine uygulanır ve toprağa karıştırılmaz. Bu dönemde uygulanan ilaçlar Pıtrak, Köpek üzümü, Horoz ibiği, Yapışkan ot, Darıcan, su otu, Hardal, Semiz otu gibi bitkileri kontrol edebilmektedir.

Çıkış sonrası uygulanacak ilaçlar ise Geliç (kaynaş), Darıcan, Yapışkan ot, Tilki kuyruğu, Çatal otu ve köpek dişi ayrığı gibi tek ve çok yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılmaktadır.

Yeni yeni uygulanmaya başlanan bir yöntemde; özellikle makine ile hasat edilecek tarlalarda, yabancı ot ilaçlamalarında kullanılan makinelere ilave edilen aparatlar sayesinde pamuk sıra aralarında çapalama döneminde ve birinci sulamadan sonra çıkmış olan yabancı otların kontrol edilmesi amacı ile genel herbisitlerin kullanılmasıyla iyi sonuç alınabilmektedir.