Önemli Pamuk Hastalıkları


ÖNEMLİ PAMUK HASTALIKLARI

Fide kök çürüklüğü
Verticillium ve fusarium solgunluğu
Yaprak köşeli leke hastalığı
Fide Kök Çürüklüğü

Pamukta fide kök çürüklüğüne Rhizoctonia solani, Fursarium spp., Verticillium spp., Pythium spp. funguslarından biri veya birkaçı neden olmaktadır. Kışı toprakta geçiren bu mantarlar ekimden sonra çimlenen pamuk tohumlarını hastalandırarak fidelerin toprak yüzeyine çıkmadan veya çıktıktan sonra ölmesine neden olurlar. Ülkemizde yoğun olarak pamuk tarımının yapıldığı alanlarda görülen bu hastalık , özellikle su tutan topraklarda yağışlı ve serin giden yıllarda büyük tahribat yapar. Fide kök çürüklüğüne karşı mücadelede ekim nöbeti uygulanmalı, 5 – 10 cm yüzeydeki toprak sıcaklığı 18 ° C ‘ ulaşmadan ekim yapılmamalı, çok erken ekimlerden kaçınılmalı ve derin yapılmamalıdır.Ayrıca tohumlar uygun bir ilaçla mutlaka ilaçlanmalıdır. ( Caroksin + Thiram + Chloronep + Pencycuron + Captan , PCNB + Captan)

Verticillium ve Fusarium Solgunluğu

Yetişme mevsimi sonlarına doğru kendini daha açık bir şekilde gösterir.Önce alt yapraklardan başlar ve yukarılara doğru yayılır.Yapraklar önce sararır , sonra kuruyup dağılır.Ekimin geç yapıldığı veya hastalığın erken görüldüğü durumlarda bitki boyu kısalır, bitki başına koza sayısı azalır ve kozalar küçük kalır.Bitki gövdesi kök boğazından enine kesildiğinde iletim demetlerinde kahverengi lekeler görülür.Hastalık insan eliyle , rüzgar gibi doğal etkenlerle , toprak , tohum ( havlı çiğit ) veya ürün artıklarıyla taşınabilmektedir.Havlı tohum yapışan bulaşık ürün artıkları yayılmanın önemli nedenlerindendir.Verticillium solgunluğu killi ve ağır topraklarda , Fusarium ise kumsal ve asitli topraklarda daha şiddetli seyretmektedir.Mücadelede en önemli yöntem dayanıklı çeşit kullanmaktır.İlaçla mücadelesi yoktur.Alınabilecek kültürel önlemler arasında , hasat artıklarının tarladan uzaklaştırılması , ekim nöbeti uygulanması , aşırı azotlu gübre kullanımından kaçılması , amonyum nitrat ve amonyum sülfat yerine üre gübresinin tercih edilmesi , konukçuluk yapacak yabancı otların imha edilmesi , ekim sıklığının artrılması , sırta ekimin tercih edilmesi , köklere zarar verebilecek derin çapalamadan kaçınılması sayılabilir.

Yaprak Köşeli Leke Hastalığı

Pamuk bitkilerinin yaprak , yaprak sapı , tarak ve kozalarında koyu yeşil ve kahverengi lekeler şeklinde görülen bakteriyel bir hastalıktır. İlk lekeler kotiledon yapraklarında aşık yeşil yağ lekesi şeklinde görülür ve iklim koşulları hastalık için uygun giderse lekeler sapa ve kozalara geçer. Hastalık nedeniyle kozalar açılmayıp dökülürler. Hastalık tohumla taşındığı için mücadelesinde, hastalıklı tarlalardan tohum alınmamalı, ilaçlı tohum kullanılmalı, hasattan sonra bitki artıkları yok edilmeli, ekim nöbeti uygulanmalı ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.